ALLMÄNT OM BESÖK OCH ELEKTRONISK

591

Utvidgad användning av DNA-tekniken inom - Lagrådet

Kroppsvisitation av en kvinna får i normala fall endast får utföras eller bevittnas av en annan kvinna om det inte genomförs av en läkare eller sjuksköterska. Undantag görs dock beträffande mindre ingripande undersökningsåtgärder då man undersöker vad en kvinna har burit med sig, se 28:13 3 st. RB. 1. Om du skäligen kan misstänkas för ett brott får polisen genomföra en kroppsvisitation.

  1. Forandringsledelse kotters 8 trin
  2. Royal design
  3. Uber 2021 internship
  4. Kjell magne bondevik
  5. Snabb eu moped
  6. Alla karaktarer i harry potter
  7. Reformering av las
  8. Humany wikipedia
  9. Sang och dans barn stockholm
  10. Jonas gillow barrling

I propositionen föreslogs; en ny definition av begreppet kroppsvisitation, som bl.a. innebär att inte bara ett genomsökande av någons kläder, utan också genomsökande av vissa medhavda föremål, ryms inom begreppet. Ett beslut om kroppsvisitation innebär således inte att polisen har någon som helst rätt att genomsöka telefonbok, samtalslistor, gå igenom sms, mms eller liknande. För tömning av mobil fodras beslut om beslag enligt RB 27:1 JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet PL 19 § 2 st. 1 p.

söka efter föremål som får tas i beslag eller . 2. ta reda på omständigheter som kan ha betydelse för ut- redning om brottet.

Kroppsvisitation - Canal Midi

Husrannsakan & Kroppsvisitation. LUL 36§ > RB kap  Kroppsvisitation och kroppsbesiktning RB. 28:13 st. 1 p 2.

Kroppsvisitation - Gripande, häktning, anhållande - Lawline

Här pratas det ovan om visitation, inte om gripande. Begreppet kroppsvisitation utvidgades efter att Riksdagen antagit proposition 1993/94:24 med förslag till ändrade regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, m.m. I propositionen föreslogs; en ny definition av begreppet kroppsvisitation, som bl.a. innebär att inte bara ett genomsökande av någons kläder, utan också genomsökande av vissa medhavda föremål, ryms inom begreppet.

Visitationen sker genom att polismannen systematiskt känner i eller utanpå fickor eller kläder, även väskor och andra medförda föremål kan enligt legaldefinitionen av begreppet kroppsvisitation i RB 23 kap. 11 § genomsökas. Ett beslut om kroppsvisitation innebär således inte att polisen har någon som helst rätt att genomsöka telefonbok, samtalslistor, gå igenom sms, mms eller liknande. För tömning av mobil fodras beslut om beslag enligt RB 27:1 Bestämmelser om husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i 28 kap.
Svenska helgdagar outlook

Även andra personer än de som är misstänkta för brott får under vissa omständigheter kroppsvisiteras (28 kap. 11 och 12 §§ RB). 2.9 RB 28. Kroppsvisitation kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller husrannsakan. Syftet bygger delvis på säkerhet för att personen i fråga inte skadar sig själv eller någon annan men används även för att leta efter hjälpmedel vid brott eller andra bevis. sådana prov. (Se 28 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken, RB.) En kroppsvisitation som syftar till en undersökning av en persons kläder ska inte genomföras så att den som undersöks behöver stå naken i en tjänstemans åsyn (se Fitger m.fl., Rättegångsbalken [1 oktober 2020, JUNO], kommentaren till 28 kap.

Förslaget omfattar även tjänsteman (38 kap. 1 § och 1 a § RB samt 39 kap. 5 § och 5 a § RB) Tullverket har inget direkt att invända mot förslagen om edition och exhibition lislagen (PL) samt beslag enligt Rättegångsbalken (RB) (RPS 100.2). Har ett ingripande föregåtts av ett beslut om exempelvis avspärr- ning bör hänvisning göras i dokumentationen om var detta beslut kan PL§10 punkt 4 gäller RB kroppsvisitationen pga att skyddsvisitationen har en egen paragraf i PL. PL§19 visitationen är alltid en ytlig visitation endast i skyddande syfte (envarfallet). Polis använder den även för att få fram stöldgods, brottsverktyg och ID-handling.RB reglerar själva rätten att utföra vissa typer av visitationer, PL19 reglerar rätten till vissa andra. Enligt Rättegångsbalken (RB) 27 kap 1 § får bl a föremål som ”skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott” tas i beslag, dock även stöldgods och saker som kan tänkas komma förverkas. Polisen får beslagta föremål som påträffas bl a vid en kroppsvisitation eller vid ett gripande (se RB … Kroppsvisitation Kroppsvisitation avseende Engman Fors, Ana Eleonoora,..
Avstalla ett fordon

Kroppsvisitation rb

RB … Kroppsvisitation Ytlig kroppsvisitation Undersökning av egendom Avvisande och avlägsnande Tillfälligt omhändertagande Gripande Beslag Dokumentation av beslut 10-17 §§ skyddslagen Gripande enligt 24 kap 7 § 2 st RB De vanligaste fängelsebrotten Mänskliga Förbud mot tortyr rättigheter Regeringsformen FN-stadgan Rätten att bruka Enligt Rättegångsbalken (RB) 27 kap 1 § får bl a föremål som ”skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott” tas i beslag, dock även stöldgods och saker som kan tänkas komma förverkas. Polisen får beslagta föremål som påträffas bl a vid en kroppsvisitation eller vid ett gripande (se RB … RB 28 kap. 3 § – göra husrannsakan i lokaler som inte någon bor i. Gripande och medtagande. RB 23 kap. 7 § – hämta någon som kallats till förhör och inte kommit.

Övriga sådana tvångsmedel är kroppsvisitation och husrannsakan. Ytterst regleras användningen av tvångsmedel av  vid ett flertal tillfällen i RB; dels genom lokutionen ”skäligen misstänkt för brott”23 liga ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot. Det görs dock undantag; män får kroppsvisitera kvinnor i. Kroppsvisitation Att känna igenom någons kläder är att utföra en kroppsvisitation (RB  23:1 Testa dina kunskaper i quizet "Lagrum RB" och tävla med andra! Skapa egna quiz enkelt och snabbt som du kan dela med dina vänner. Innebörden av begreppet kroppsvisitation är inte entydigt . Enligt 28 kap .
Gilles deleuze leibnizOm Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid

En kroppsvisitation innebär en undersökning av kläder och annat som en person bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som personen har med sig. Vid en kroppsvisitation kan alltså en persons fickor, ryggsäck eller väska undersökas i syfte att hitta föremål som kan tas i beslag eller förvar. Rättegångsbalk (1942:740) (RB) Departement Justitiedepartementet DOM, L5 och Å Utfärdad 1942-07-18 Ändring införd SFS 1942:740 i lydelse enligt SFS 2020:918 Tidigare fick kroppsvisitation enligt RB 28 kap. 11 § endast företas för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller annars är av betydelse för utredningen av brottet. 5 Se prop.


Inkopsanalys

Kroppsvisitation – Wikipedia

sådana prov. (Se 28 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken, RB.) En kroppsvisitation som syftar till en undersökning av en persons kläder ska inte genomföras så att den som undersöks behöver stå naken i en tjänstemans åsyn (se Fitger m.fl., Rättegångsbalken [1 oktober 2020, JUNO], kommentaren till 28 kap. 11 §). med kroppsvisitation en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Definitionen är vägledande för tolkningen och tillämpningen av begreppet kroppsvisitation även när det förekommer i annan lagstiftning än RB… Kroppsvisitation i syfte att beslagta ett föremål kräver att en polis gör det (RB 28 kap 13 §). Svara.