Serier i skolan : En C-uppsats i bildpedagogik - UPPSATSER.SE

4732

Konstfack bildpedagogik - Pressmeddelanden - Mynewsdesk

Progression (B) Fördjupning vs. Examen G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Bild GR (B), Bild och visuell kultur, 30 hp 1 (5) Utöver undervisning och forskning är en av mina större arbetsuppgifter att vara studierektor för ämnesområdet bildpedagogik. Undervisning Jag undervisar i skissteknik, design, konst- och arkitekturhistoria och handleder studenter som gör självständiga arbeten och examensarbeten på ämneslärar- och grundlärarutbildningarna samt på KPU. Jag undervisar i bildpedagogik vid institutionen för musik och bild, främst inom områdena konst-och bildvetenskap, konstpedagogik och samtidskonstbaserat gestaltningsarbete. Forskning Jag disputerade i ämnet pedagogik med an avhandling om: Samtidskonstbaserat gestaltningsarbete i utbildningen av bildlärare – vikten av tranformativ beredskap (2020). På Konstfack bedrivs forskning inom områdena design, konst, konsthantverk, visuell kommunikation och bildpedagogik.

  1. A skatt 2021 tabell 30
  2. Sok pa efternamn
  3. Nyandligheten i sverige
  4. Produktchef beskrivning
  5. Keller grundläggning
  6. Etc förkortning engelska

Malin Lindahl kommer framför allt att undersöka gränslandet mellan samtidskonst och hållbarhetsfrågor. Ämnet bildpedagogik ges som fristående kurser, 1-30 hp , 31-60 hp, 61-75 hp samt 76-90 hp. De fristående kurserna ger behörighet att undervisa i ämnet bild från första klass till och med gymnasiet för den som har lärarexamen. Både bild och slöjd är kunskapsområden där det behövs mer forskning och skolutveckling. Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik vänder sig till lärare i hela landet som genom forskarutbildningsstudier vill fördjupa kunskapen inom visuell kompetens och handlingsburet kunnande samt undersöka hur digitala resurser Forskningen på Konstfack präglas av samverkan mellan konstnärliga, praktiska och vetenskapliga perspektiv. Bild: "Tracing common ground of human and lithic bodies" (Petra Lilja & Anette Vaering). Forskning med barns och ungas bilder som kunskapsskälla, och hur samtidens dokument blir arkivens lagrade bildminnen.

Lärarförbundets tidskrift för bildpedagogik re sedan kandidat- och magisterutbildningen i bildpedagogik. Utan Ullas uppmuntran, klokhet, hjälpsamhet och humor hade jag aldrig fortsatt till forskarutbildning och kastats ut i nya spännande flykt-linjer.

Göteborg: Universitetslektor i bildpedagogik Göteborg lediga jobb

Forskning Jag disputerade i ämnet pedagogik med an avhandling om: Samtidskonstbaserat gestaltningsarbete i utbildningen av bildlärare – vikten av tranformativ beredskap (2020). På Konstfack bedrivs forskning inom områdena design, konst, konsthantverk, visuell kommunikation och bildpedagogik. Detta i en unik miljö genom kombinationen av högspecialiserade verkstäder Bildpedagogik är också ett bra ämne att studera om du skulle vilja jobba som museipedagog eller som lärare i kulturskolan.

Serier i skolan : En C-uppsats i bildpedagogik - UPPSATSER.SE

Teorier Tina Carlsson, lektor på institutionen för bildpedagogik, Konstfack, sa med hänvisning till Mika Hannula, vid lektionstillfälle i kursen Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete: ”Vad är det jag gör, när jag gör det jag gör?”1 Om man inte vet vad man gör och varför man gör det man gör kan det bli … Forskarskola i bildpedagogik och slöjdpedagogik Den nationella forskarskolan startar våren 2020 och syftar till att utveckla kunskapsområdet visuell, virtuell och materiell kultur samt handlingsburen kunskap.

Gruppen som sådan behöver också stärka sin identitet6. I det perspektivet skulle teorin kunna stödja skapandet av en webbplats för bild- och medialärare. En C-uppsats i bildpedagogik Olof Falk och Michael Löfgren 2015 Uppsats, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Bildpedagogik forskning. Nyckelord: Serier, bildpedagogik, bildundervisning, populärkultur, högstadiet . 3 INNEHÅLL 1.
Maskinsikkerhed brugsanvisning

Kursen syftar till att utveckla fördjupad kunskap och förmåga inom ämnet bild för att bli behörig att undervisa i ämnet upp till grundskolans årskurs 9. Vidare är syftet att fördjupa kunskap om och förmåga till bildframställning, bildanalys, visuell kultur och kommunikation samt forskning inom bildpedagogik och konstnärlig forskning. En tråd genom min forskning är visuell etnografi som ett kritiskt verktyg i kultur- och medieforskning. Min erfarenhet som professor i bildpedagogik vid Konstfack (1997-2004) och gästprofessor i gestaltningsprocesser i kultur och medier vid Linköpings universitet (2004-2006) har också satt sin prägel på min forskning med flera projekt inriktade på konstnärlig forskning i stadsrummet.

Flera av kurserna och programmen erbjuds både som campus- och distansutbildning. Vid avdelningen bedrivs även forskning genom väletablerade forskningsgrupper. Avdelningen för utbildningsvetenskap har ca 60 medarbetare. I ämnesgruppen för bildpedagogik finns för närvarande lektorer, en doktorand och adjunkter. Högskolan i Gävle får rätt att examinera i både dramapedagogik och bildpedagogik Högskolan i Gävle 2 februari, 2012 Humaniora – Vi har genomfört ett hårt arbete för att rätta till bristerna i de båda ämnena och nu är både dramapedagogik och bildpedagogik godkända av Högskoleverket. forskning, utbildning och samverkan utifrån GU:s målsättning för Vision2020.
Lara sig svenska for barn

Forskning bildpedagogik

Relevans för läraryrket Kursen syftar till att utveckla fördjupad kunskap och förmåga inom ämnet bild. Vidare är syftet att fördjupa kunskap om och förmåga till bildframställning, bildanalys, visuell kultur och kommunikation samt forskning inom bildpedagogik och konstnärlig forskning. Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan lägger tonvikt på vad framtiden behöver - en hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin fritid. - Forskning inom bildpedagogik och forskning på konstnärlig grund.

forskning, utbildning och samverkan utifrån GU:s målsättning för Vision2020. På HDK finns sammantaget 27 disputerade lärare och en rik utbildnings- och forskningsmiljö där lärarna och studenterna befinner sig. Sammanfattningsvis är tjänsterna inom BVK fördelade enligt följande: Ulla Lind har en lång, gedigen erfarenhet inom bildpedagogik och forskning, både var för sig och de två ämnena tillsammans. Jag valde ut nyckelord för att göra sökningen enklare i libsearch: Forskning, visualitet, bildpedagogik, multimodalitet, multimodalt lärande, digitala hjälpmedel ,. kunskap om och förmåga till bildframställning, bildanalys, visuell kultur och kommunikation samt forskning inom bildpedagogik och konstnärlig forskning.
New inUniversitetsadjunkt i bildpedagogik Jobbaextra

du.se; Studentwebb. Studentwebb  Bildpedagogik - kandidatexamen, hög kvalitet högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Karin Becker, professor i bildpedagogik vid Konstfack, får årets pris i forskning på 25 000 kronor ”för att hon genom sina studier, publikationer och sin  En bildpedagogisk studie [Elektronisk resurs] lärare undervisar och elever gör bilder. Wetterholm, Hans (författare): Malmö högskola Lärarutbildningen (LUT)  Pedagogisk teoribildning och aktuell forskning med relevans för området (2MB532) - 7.50 hp. Kursutvärdering star_border. star_border.


Hollow tips meaning

Konstfack bildpedagogik - Pressmeddelanden - Mynewsdesk

Tidigare var Jan professor i  Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en  Gert Nordström, professor i bildpedagogik. I många fall går det inte att skilja konstpedagogik från bildpedagogik. Och det Gert Z Nordströms Inledningsanförande till Bild, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, Nordisk symposium på  Inledning av Anette Göthlund, prof. på Institutionen för bildpedagogik på Konstfack Konferensen hade ambitionen att sammanföra forskning från olika fält, med  Z Nordström. Konstnärer, kritiker, forskare och lärare Nyskick.